OSVČ a ošetřovné za únor: Kdy, kam a kdo může žádost podat?

OSVČ mohou nyní žádat o vyplacení částky za ošetřovné za únor. Bohužel již na rozdíl od předchozích měsíců není umožněn souběh s kompenzačním bonusem. 

Žádost je možno podat od 19. března

Podání žádosti o ošetřovné za únor lze podávat od 19. března, a to ministerstvu průmyslu a obchodu. Ošetřovné lze pobírat na děti mladší desíti let, které nemohly z důvodu uzavření školy na základě usnesení vlády navštěvovat školu. Další důvod pro udělení ošetřovného je také nařízená karanténa ve škole. Ošetřovné je vyměřeno na 400 Kč denně. 

OSVČ může podat žádost o ošetřovné do 19. dubna 

O ošetřovné za únor můžete žádat až do 19. dubna, a to několika způsoby, které uvádí ministerstvo na své stránce https://osetrovne.mpo.cz/info/. Máte na výběr o ošetřovné požádat pomocí datové schránky wnswemb, kdy do předmětu musíte uvést „fpuno21.“ Tyto žádosti budou vyřízeny přednostně. Máte ale i jinou možnost, a tou je poslat žádost pomocí pošty na adresu ministerstva: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Obálku musíte označit pojmem „fpuno21.“

Pokud máte elektronický podpis, žádost můžete poslat e-mailem na fpmpo20@mpo.cz. Do předmětu je opět nutno uvést „fpuno21“.

Kdo může žádat

Ošetřovné vám bude vyplaceno pouze tehdy, když máte podnikání jako hlavní pracovní činnost. Můžete být i spolupracující osoba. Dotaci tak nedostane například společník veřejné obchodní společnosti, komplementář komanditní společnosti, statutární orgán či člen statutárního orgánu obchodní korporace, pokud nedoloží, že jsou OSVČ na hlavní pracovní činnost. 

Žadatelé také nemají nárok na ošetřovné v případě, že pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, nebo jejich manžel či manželka čerpá ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu. 

Abyste na dotaci dosáhli, musíte být malým nebo středním podnikatelem, musíte být také zaregistrováni na FÚ jako poplatník daně z příjmů a váš příjem nesmí být v likvidaci.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Americká hypotéka: Vše, co byste měli vědět a znát

Rychlá půjčka vám zajistí finance navíc vždy, když budete potřebovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *